הגדרת זכויות בניה למבני ציבור בהם לא הוגדר זכויות

תוכנית 2/ 02/ 101/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרת זכויות בניה למבני ציבור בהם לא הוגדר זכויות
מספר: 2/ 02/ 101/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדרת זכויות בניה למגרשים למוסדות ציבור אשר יעודם נקבע בתכניות תקפות ואשר לא הוגדרו לגביהם זכויות בניה.

עיקרי ההוראות:
1. הגדרת מגרש מינימאלי.
2. קביעת זכויות בניה לשטחים עיקריים ושטחי שרות:
א. למגרשים ששטחן בין 0.5 עד 2 דונם.
ב. קביעת זכויות בניה עיקריים מרביים למגרשים מעל 2 דונם.
3. קביעת קוי בניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 39תכנון אזוור ספורט פולו וגולףשינוי
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 16אזור מגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/01/2009
קבלת תכנית05/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000104/01/2010