הגדרת מגרש מינימלי, קוי בנין ואחוזי בניה, שינוי למתאר, רמת ישי

תוכנית ג/ 10457

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרת מגרש מינימלי, קוי בנין ואחוזי בניה, שינוי למתאר, רמת ישי
מספר: ג/ 10457
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי

תיאור המיקום:
ישוב: רמת ישי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק4241
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית27/01/1998