הגדרת מיקום חניות וכניסת רכב למגרש, כנרת

תוכנית גמ/ מק/ 7639/ 276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגדרת מיקום חניות וכניסת רכב למגרש, כנרת
מספר: גמ/ מק/ 7639/ 276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:-
- הגדרת מיקם חניות וכניסת רכב למגרשים.
- קביעת מרווחי בניה.
- קביעת הנחות בינוי.

עיקרי הוראות התכנית:-
- התכנית מחייבת מיקום חניות במקום מוגדר או לחילופין ( בעת מיקום החניה בתחו הבנין) את מיקום כניסת הרכב.

- עיקרי הנחיות התוכניות קובעות ומשמרות הגדרות פיתוח מדוייקות הבאות לשמור על איכות תיכנונית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15307חלק101-133
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7639שנוי יעוד למגורים, כנרת המושבהשינוי
תוכניתג/ 8022תכנית מתאר כנרתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/01/2004תאריך פרסום: 21/01/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5266. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/07/2003תאריך פרסום: 24/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5209. עמוד: 3588. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200300831/08/2003