הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת בינוי לקרית חנוך "הרטוב" - הרטוב.

תוכנית מי/ 245/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת בינוי לקרית חנוך "הרטוב" - הרטוב.
מספר: מי/ 245/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הגדרת תחום שטח הפיתוח של קרית חינוך " הרטוב " וקביעת תכליות והוראות בניה בתחום ייעוד המקרקעין על פי תכנית זו.
ב. שינוי תכנית מתאר מקומית מי/ 245 מי/ 245/ א' - מטה יהודה, בנושאים הבאים:
1) שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי א' לשטח קרית חינוך "הרטוב".
2) תיחום שטח הפיתוח של קרית חינוך "הרטוב" וקביעת ייעודי קרקע המפורטים ל: בניני ציבור, שטחי ספורט, כבישים ודרכים.
ג. קיים הליך של חלוקה מחדש של שטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםחתכים
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהצרעה

תיאור המיקום:
קרית חינוך הר טוב - בתחום המועצה האזורית מטה יהודה.
שטח בין קואורדינטות אורך 147/400 - 148/200
לבין קואורדינטות רוחב 130/350 - 120/900

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5185חלק4-8, 10
5188חלק3
5190חלק1, 5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 245תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ צרעה.שינוי
תוכניתמי/ 245/ אשינוי יעוד שטח - קבוץ צרעה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/02/2002תאריך פרסום: 14/02/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5054. עמוד: 1457. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים05/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/09/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/08/2001
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/08/2001
החלטה בדיון באישור תכנית22/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1455. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/01/2001
פרסום להפקדה בעיתונים02/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2000
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2000
קבלת תכנית26/08/1999