הגדרת תחום שטח למרכז לייעור ונטיעות/משתלה - מושב גבעת ישעיהו.

תוכנית מי/ 979

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגדרת תחום שטח למרכז לייעור ונטיעות/משתלה - מושב גבעת ישעיהו.
מספר: מי/ 979
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת המצב הקיים באמצעות:
1. הגדרת תחום השטח ל"מרכז גידול לייעור ונטיעות/ קק"ל בג. ישעיהו וקביעת יעודי האזורים והשימושים המותרים בהם.
2. קביעת זכויות הבניה והנחיות בינוי בהתאם לשימושים המותרים לאזורים השונים, וקביעת הנחיות ותנאים למתן היתרי בניה עפ"י תכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהו

תיאור המיקום:
משתלת ק.ק.ל בין מושב גבעת ישעיהו לדרך מס' 38 .
עפ"י קואורדינטות אורך 620/150 - 620/450
לבין קואורדינטות רוחב 194/675 - 194/350

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34324חלק67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2003תאריך פרסום: 04/12/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5253. עמוד: 1246. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית24/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/04/2003
פרסום להפקדה ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2012. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים16/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה08/12/2002
קבלת תכנית15/05/2002