הגושרים

תוכנית ג/ 608

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הגושרים
מספר: ג/ 608
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע אזור מגורים, ילדים, בניני משק אזור מלאכה
ותעשיה אזורים של בנינים ציבוריים ואזורי פתוח החוף
למשק קיבוצי הגושרים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים

תיאור המיקום:
ישוב: הגושרים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/07/1965תאריך פרסום: 22/07/1965. מס' ילקוט פרסומים: 1199. עמוד: 2375. שנה עברית: התשכה .
החלטה בדיון בהפקדה02/11/1964
קבלת תכנית22/10/1963