הגושרים

תוכנית ג/ 1756

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הגושרים
מספר: ג/ 1756
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת תחום שטח פיתוח, אזורים ועתודות קרקע לשמושים שונים.
התווית רשת דרכים קביעת הוראות בניה .
קביעת הוראות בניה ופיתוח שטחים ושטחי נוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליוןהגושרים

תיאור המיקום:
ישוב: הגושרים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13113כל הגוש
13114כל הגוש
13117חלק6
13118חלק1-11, 15-23
13120כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 608הגושריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/02/1981תאריך פרסום: 12/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2692. עמוד: 1088. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1975
פרסום להפקדה ברשומות06/02/1975תאריך פרסום: 06/02/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2088. עמוד: 1069. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1973
קבלת תכנית24/12/1972