הגשת ערר לפי סע' 111(ג) לגבי תכנית תא/ מק/ 2746 ג'

ערר על החלטת ועדת ערר 3547/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר על החלטת ועדת ערר
שם: הגשת ערר לפי סע' 111(ג) לגבי תכנית תא/ מק/ 2746 ג'
מספר: 3547/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להורות על בטלותה של התכנית תא/ מק/ 2746 ג' מחמת היותה בלתי חוקית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7100חלק5, 13, 100-103
7101חלק1691, 139-140, 156-168, 171-173, 175
7102חלק3-5, 7-9
7104חלק112
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות84131/05/2004