הגשת תכניות מתוקנות

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 291/ 09/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: הגשת תכניות מתוקנות
מספר: 291/ 09/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגשת תכניות מתוקנות

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18934חלק23
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר09/02/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201001109/02/2010