הדלת אחוזי בניה והוספת שימושים - שינוי לתכנית ג/ 9204

תוכנית ג/ 12650

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הדלת אחוזי בניה והוספת שימושים - שינוי לתכנית ג/ 9204
מספר: ג/ 12650
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי זכויות הבניה.
חלוקה לשני מגרשים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12210חלק78
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף31/03/2002
קבלת תכנית31/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200801/05/2002