הדרי בית ליד-מפעל השבת קולחים אזור לב השרון צפון.

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 505

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הדרי בית ליד-מפעל השבת קולחים אזור לב השרון צפון.
מספר: מח/ ש/ 505
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הדרי בית ליד בע"מ - מפעל השבת קולחין ושדרוג איכות הקולחין לב השרון צפון, מקור הקולחין: מט"ש קלנסואה - לב השרון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרון
מרכזמזרח השרוןקלנסווה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200700506/03/2007
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב200600731/10/2006