הודעה בדבר הכנת תוכנית ומתן תנאים להוצאת היתרי בנייה - משהד

תוכנית ג/ 20307

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה בדבר הכנת תוכנית ומתן תנאים להוצאת היתרי בנייה - משהד
מספר: ג/ 20307
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
פרסום הודעה בדבר הכנת תוכנית וקביעת תנאים למתן היתרי בנייה ולאישור תשרטי חלוקה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17385חלק31
17464חלק6-9, 17-35, 49-61, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91, 94, 97, 100, 103, 105-106, 109, 111, 114, 117, 121, 126, 128, 130, 134141
17465חלק2-2627-28, 40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/07/2012
קבלת תכנית21/05/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201520/08/2012