הודעה לפי סעיף 77 - 78 לחוק הקמת בית כנסת - רובע יא'

תוכנית 3/ 03/ 111/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הודעה לפי סעיף 77 - 78 לחוק הקמת בית כנסת - רובע יא'
מספר: 3/ 03/ 111/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הודעה לפי סעיף 77 -
א. הרחבת השימוש המותר באזור המיועד למבני ציבור
שתאפשר הקמת בתי כנסת בנוסף לבית הספר היסודי.
ב. חלוקת המגרש שתאפשר הקצאת קרקע לעמותות לצורך
הקמת בית כנסת
ג. קביעת זכויות בניה שתאפשר ניצול אופטימלי
בקרקעות לצרכי ציבור
תנאים לפי סעיף 78 לחוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
רובע יא'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2194חלק1930, 37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/01/2002
קבלת תכנית12/05/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200200128/01/2002