הודעה לפי סעיף 77 - 78 - מושב בצרון

תוכנית 8/ 03/ 118/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הודעה לפי סעיף 77 - 78 - מושב בצרון
מספר: 8/ 03/ 118/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבצרון
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה03/11/2008
קבלת תכנית07/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800903/11/2008