הודעה לפי סעיף 77-78 בדבר הכנת תכנית מתאר חדשה לירכא, מתאר 1

תוכנית ג/ 11397

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה לפי סעיף 77-78 בדבר הכנת תכנית מתאר חדשה לירכא, מתאר 1
מספר: ג/ 11397
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18896חלק
18898חלק
18899חלק
18920חלק
18921חלק
18922חלק
18923חלק
18924חלק
18925חלק
18926חלק
18927חלק
18928חלק
18929חלק
18931כל הגוש
18932כל הגוש
18933כל הגוש
18934כל הגוש
18935כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף21/07/2000
פרסום הכנת תכנית בעיתונים19/01/2000תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/11/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
קבלת תכנית21/12/1999
פרסום הכנת תכנית ברשומות21/12/1999תאריך פרסום: 21/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4834. עמוד: 1822. שנה עברית: התשס .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית03/11/1999