הודעה לפי סעיף 77-78 לחוק

תוכנית 2/ 02/ 101/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה לפי סעיף 77-78 לחוק
מספר: 2/ 02/ 101/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת תנאים להרחבה ושיפור יחידות המגורים
ע"פ דגמי הבתים הקיימים.
2. יעוד שטחים וקביעת תנאים להתאמה ופיתוח מוסדות
החינוך, ע"פ הצרכים בהווה ובעתיד.
3. יעוד שטחים וקביעת תנאים להתאמה ופיתוח מוסדות
ציבור לסוגיהם, ע"פ הצרכים בהווה ובעתיד.
4. התאמת מערכת הדרכים והחניות, ע"פ צרכי התנועה
והחניה בהווה ובעתיד.
5. יעוד שטחים וקביעת תנאים להתאמה ופיתוח שטחים
מסחריים.
6. תאום והתוויית מערכות התשתית.
7. קביעת הנחיות עיצוביות לבינוי הקיים, המחדשת
והחדש.
8. מיסוד חלוקת רובע מ'4 כבסיס להסדרת זכויות
המקרקעין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
רובע מ-4 שכונה ד' אופיר
רובע מ-5 שכונה ג' ערבה
גושים: 40037 לא מוסדר (מ'-4)
40038 לא מוסדר (מ'-4)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7804/04/1998
פרסום קביעת תנאים בעיתונים30/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 30/06/1994.
פרסום הכנת תכנית ברשומות13/05/1993תאריך פרסום: 13/05/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4109. עמוד: 2548. שנה עברית: התשנג .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים03/05/1993תאריך פרסום בעיתון: 03/05/1993.
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית01/03/1993
קבלת תכנית15/11/1992