הודעה על הכנת תוכנית (סעיף 77,78)

תוכנית ג/ 14957

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה על הכנת תוכנית (סעיף 77,78)
מספר: ג/ 14957
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17189חלק20
17190חלק31, 34
17191חלק5753
17193חלק1714, 28
17498חלק70
17500חלק82