הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77 וקביעת תנאים לפי 78 - מחלף עד הלום - כביש מס

תוכנית ד/ 8/ 02/ 101/ 25/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77 וקביעת תנאים לפי 78 - מחלף עד הלום - כביש מס
מספר: ד/ 8/ 02/ 101/ 25/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מחלף בדרך מס' 4 בקטע שבין צומת הכניסה לישוב
גן יבנה לבין אזור התעשיה עד הלום לצרכי הגדלת
הקיבולת והתאמתה לצרכים עתידיים.
ליעד את השטחים הכלולים בתכנית הדרך, לסלילת דרכים
ולהקמת מתקנים נלווים.
ליעד את השטחים הכלולים בתכנית להקמת: גשרים,
גשרונים ותעלות, גדרות, קירות תומכים וכן לביצוע
כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הדרך.
סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התכנית.
הסדר הסתעפויות, צמתים ומחלפים.
ליעד שטחים בתחום התכנית לטיפול נופי, שיקום סביבתי
ומניעת מפגעי רעש.
לשנות ייעודי שטחים מחקלאות לדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק44, 102
180חלק31-2, 4-5, 52-53
181חלק6-7
182חלק34-36, 40-43, 45-46, 49-51, 83-84, 90-96
184חלק38, 41-42, 45-48, 51, 54-57
2490חלק3, 8, 142, 4-5, 7, 9-10, 15
2491חלק3, 6, 112, 5
2492חלק3629, 32, 34, 38
2494חלק26-27
2635חלק223-5, 8-13, 21
2636חלק10, 221-3, 6-9, 16, 21
2778חלק2-3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום קביעת תנאים בעיתונים21/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/02/2003. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום קביעת תנאים ברשומות03/02/2003תאריך פרסום: 03/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5154. עמוד: 1382. שנה עברית: התשסג .
החלטה בבקשה לקביעת תנאים ע"פ סעיף 7812/08/2002
החלטה בדיון באישור תכנית11/10/1999
קבלת תכנית22/12/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200201012/08/2002