הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77-78 לחוק, רובע א' רחוב רוגוזין מערב

תוכנית 3/ 03/ 102/ 86

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הודעה על הכנת תכנית לפי סעיף 77-78 לחוק, רובע א' רחוב רוגוזין מערב
מספר: 3/ 03/ 102/ 86
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדודרוגוזין

תיאור המיקום:
רובע א'

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2088חלק42-5960, 74
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 102/ 27קביעת אזורים חדשיםשינוי
תוכנית3/ 03/ 102/ 47שינוי מס' 47 לתכנית מס' 102/03/3שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום הכנת תכנית בעיתונים04/01/2002תאריך פרסום בעיתון: 01/01/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/01/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום הכנת תכנית ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 644. שנה עברית: התשסב .
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית16/07/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200401427/12/2004