הודעה על שינוי תכנית מפורטת בקה מערב - רובע א' - עפ''י סעיפים 77 ו- 78

תוכנית 3/ 02/ 101/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הודעה על שינוי תכנית מפורטת בקה מערב - רובע א' - עפ''י סעיפים 77 ו- 78
מספר: 3/ 02/ 101/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפי סעיף 77 לחוק התכנון והבניה התשכ''ה-1965:
1. הודעה על הכנת תכנית חדשה לבקמה מערב
ולשטח איצטרדיון ברובע א',
המהווה שינוי לתכניות 63/101/02/3 ו- 27/102/03/3.
2. קביעת תנאים למתן היתרי בניה
לפי סעיף 78 לחוק התכנון והבניה התשכ''ה-1965
במגרשים בתחום תכנית זו.

עיקרי ההוראות:
האיצטדיון הקיים והפעיל כבר הרבה שנים מהווה מטרד
לתושבי רובע א' עקב מיקומו בלב שכונת המגורים.
היעוד הנכון והטבעי יותר למתחם בשטח כ- 17 ד' היינוי מגורים.
כמו כן בהתחשב באיכלוסיה המזדקנת באזור זה, יש צורך ברענון האזור וחידושו.
בנוסף לכך עם המשך התפתחות העיר נחוצה מאוד הקמת קרית ספורט לתושבי העיר.
המיקום המתאים במיוחד הינו באזור המהווה הפרדה בין שכונות מגורים לבין אזור תעשיה ובסמיכות לפארק לכיש.
מכאן הצורך בהכנת תכנית חדשה שתתן פתרון תכנוני להקמת קיית ספורט ולבניית מבני מגורים נוספים בעיר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדוד
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 02/ 101/ 63שינוי לתכנית מתאר - אזור התעשיה בקמה - אשדודשינוי
תוכנית3/ 03/ 102/ 27קביעת אזורים חדשיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית11/05/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010