הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.

תוכנית ממ/ 644/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מספר: ממ/ 644/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקטנת קו בניין מ-65 ל-35. לחלק את השטח למגרשי בניה, שטח לבנייני ציבור ולהתוויות דרכים חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות22/01/1970תאריך פרסום: 22/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1595. עמוד: 1118. שנה עברית: התשל .
קבלת תכנית22/01/1970