הולט לאשר לפני שנת 1978 כולל.

תוכנית ממ/ 1049

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הולט לאשר לפני שנת 1978 כולל.
מספר: ממ/ 1049
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין אחורי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1975תאריך פרסום: 09/01/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2082. עמוד: 880. שנה עברית: התשלה .
קבלת תכנית09/01/1975