הוספת הוראות לתקנון בדבר חשמל, ניקוז ואשפה, כפר כנא

תוכנית מע/ מק/ 4394/ 07

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת הוראות לתקנון בדבר חשמל, ניקוז ואשפה, כפר כנא
מספר: מע/ מק/ 4394/ 07
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בהוראות תכנית והוספת הוראות בניה בנושא חשמל,
ניקוז ואשפה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כנא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17394חלק35
17395חלק1
17470חלק17, 21, 47
17471חלק44