הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן

תוכנית ג/ 17747

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת השימושבריכת שחייה פרטית באזורי מגורים, גולן
מספר: ג/ 17747
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת השימוש בריכת שחיה לשימושים המותרים באזורי המגורים המאושרים לסוגיו שבישובים הבאים: נוה אטיב, אודם, קלע-אלון, שעל, עין זיוון, קדמת צבי, אניעם, יונתן, חד נס, מעלה גמלא, רמות, נטור, נוב, אבני איתן, אליעד, נאות גולן וגבעת יואב.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה לבריכות שחיה.

עיקרי ההוראות:
הוספת השימוש בריכת שחיה לשימושים המותרים באזורי המגורים המאושרים לסוגיו שבישובים הבאים: נוה אטיב, אודם, קלע-אלון, שעל, עין זיוון, קדמת צבי, אניעם, יונתן, חד נס, מעלה גמלא, רמות, נטור, נוב, אבני איתן, אליעד, נאות גולן וגבעת יואב.
קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה לבריכות שחיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןאודם
צפוןגולןגולןאבני איתן
צפוןגולןגולןאלי-עד
צפוןגולןגולןאניעם
צפוןגולןגולןגבעת יואב
צפוןגולןגולןחד-נס
צפוןגולןגולןיונתן
צפוןגולןגולןמעלה גמלא
צפוןגולןגולןנאות גולן
צפוןגולןגולןנוב
צפוןגולןגולןנוה אטי"ב
צפוןגולןגולןנטור
צפוןגולןגולןעין זיון
צפוןגולןגולןקדמת צבי
צפוןגולןגולןקלע
צפוןגולןגולןרמות
צפוןגולןגולןשעל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
200000חלק13, 33-34, 37
200001חלק2
201000חלק2-4, 7-9, 27, 31, 33
202000חלק2, 4-5, 8, 13, 16, 19, 30, 33
202011חלק9, 15
203000חלק2, 4, 16
203013חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 52נוב - שכונה צפון מערביתשינוי
תוכניתג/ במ/ 100הרחבת מגורים בישובי רמת הגולןשינוי
תוכניתג/ 10478מעלה גמלא - הרחבה, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 6987תכנית מפורטת גבעת יואבשינוי
תוכניתג/ 5287מושב קדמת צבישינוי
תוכניתג/ 11546מושב שתופי יונתן - הרחבה והסדרה, מתאר 1שינוי
תוכניתג/ 11246ישוב קהילתי - קלע אלוןשינוי
תוכניתג/ 8216שנוי יעוד למגורים, רמותשינוי
תוכניתג/ 10306הרחבת קדמת צבי, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ 9024נווה אטיבשינוי
תוכניתג/ 5013מושב נאות גולןשינוי
תוכניתג/ 5202מושב מעלה גמלהשינוי
תוכניתג/ 5201מושב אבני איתןשינוי
תוכניתג/ 11120תכנית מתאר חד נס - הרחבהשינוי
תוכניתג/ 5600מושב הר אודםשינוי
תוכניתג/ 8347מושב אליעדשינוי
תוכניתג/ 8585הקמת צימרים, חד נס.שינוי
תוכניתג/ 5205מושב חד נסשינוי
תוכניתג/ 8874שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים מושב אליעד.שינוי
תוכניתג/ 5203קבוץ עין זיוןשינוי
תוכניתג/ 11964תכנית מתאר מושב רמותשינוי
תוכניתג/ 12171תוכנית מתאר מושב אניעםשינוי
תוכניתגו/ מק/ 5202/ 01איחוד וחלוקה - 18 יח"ד, שינוי למתאר , מעלה גמלאשינוי
תוכניתג/ 12335מושב נאות הגולן - הרחבהשינוי
תוכניתג/ 12430תכנית מתאר מושב נובשינוי
תוכניתג/ 12478נטור - כפר נטורהשינוי
תוכניתג/ 12566אליעד - מגוריםשינוי
תוכניתג/ 12737גבעת יואב - מגורים שכונה דרומיתשינוי
תוכניתג/ 13049תכנית מתאר שעלשינוי
תוכניתג/ 13224הרחבת קדמת צבישינוי
תוכניתג/ 13307שכונת עמידר חלוקה למגרשיםשינוי
תוכניתג/ 14470הגדלת מגרשים , מעלא גמלאשינוי
תוכניתג/ 14644רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמותשינוי
תוכניתג/ 14645הרחבת מושב מעלא גמלא ב- 38 יחידות דיור בתחוםשינוי
תוכניתגו/ מק/ 11964/ 37איחוד וחלוקה , מגרש 37, רמותשינוי
תוכניתגו/ מק/ 13307/ 01שינוי בחלקות מגרשים והקצאת שטחי ציבור, עין זיווןשינוי
תוכניתג/ 15550רה תכנון קלע אלוןשינוי
תוכניתגו/ מק/ 5600/ 01איחוד וחלוקה של מגרשים, אודםשינוי
תוכניתג/ 16544תכנית מתאר קיבוץ עין זיוןשינוי
תוכניתגו/ מק/ גבמ/ 100/ 1תוכנית גו/ מק/ גבמ/ 100/ 1שינוי
תוכניתגו/ מק/ 15550/ 02איחוד וחלוקה , קלע אלוןשינוי
תוכניתגו/ מק/ 12335/ 03איחוד וחלוקה במגרשים 189- 187, נאות גולןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/05/2012תאריך פרסום: 21/05/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6419. עמוד: 4181. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים23/03/2012תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2012. עיתון: עיתון מקומי ב.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט14/03/2012
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/02/2012
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/01/2012
החלטה בדיון בהתנגדויות09/11/2010
פרסום להפקדה ברשומות16/09/2010תאריך פרסום: 16/09/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6135. עמוד: 37. שנה עברית: התשעא .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/08/2010
פרסום להפקדה בעיתונים06/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/08/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/08/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/07/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/2010
החלטה בדיון בהפקדה05/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/10/2008
קבלת תכנית16/07/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה