הוספת זכויות בניה בטבריה

תוכנית ג/ 13215

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת זכויות בניה בטבריה
מספר: ג/ 13215
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןטבריהטבריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15063חלק11-13, 20, 23
15064חלק5, 18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/09/2003תאריך פרסום: 21/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5226. עמוד: 4172. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים31/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/08/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/08/2003
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2885. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2002
קבלת תכנית11/06/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200301730/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200201704/09/2002