הוספת זכויות בניה בשטח של 9.55 מ"ר

תוכנית שה/ 69/ 9/ 2220/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת זכויות בניה בשטח של 9.55 מ"ר
מספר: שה/ 69/ 9/ 2220/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת זכויות בניה בשטח של 9.55 מ"ר שטח עיקרי
בנוסף ל-200 מ"ר המותרים בשתי קומות על פי התכנית
התקפה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם

תיאור המיקום:
(גוש ישן 4614)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6850חלק81
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים11/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות08/06/2006תאריך פרסום: 08/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5538. עמוד: 3578. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות20/09/1998תאריך פרסום: 20/09/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4681. עמוד: 5309. שנה עברית: התשנח .
פרסום להפקדה בעיתונים19/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 19/08/1998.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה25/05/1998
קבלת תכנית01/03/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200500713/09/2005