הוספת חדרי לימוד ותפילה , הוספת קומה, ישיבת "פני שמואל" הפיסגה ויסברג,בית וגן

תוכנית 12316

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת חדרי לימוד ותפילה , הוספת קומה, ישיבת "פני שמואל" הפיסגה ויסברג,בית וגן
מספר: 12316
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת חדרי לימוד ותפילה ע"י הוספת קומה וצרוף שטחים לבנין ישיבה קיים.

עיקרי ההוראות:
1. קביעת בינוי לתוספת קומה מעל בנין קיים עבור אולם בית מדרש .
2. קביעת בינוי לתוספת חדרי שיעורים בקומת קרקע .
3. קביעת בינוי לסגירת מרפסות מקורות לצורך הרחבת הקומות הקיימות.
4. קביעת היקף שטחי הבניה ל- 1442 מ"ר מהם 1282 מ"ר שטח עיקרי ו- 159 מ"ר שטחי שירות .
5. קביעת הוראות בגין עצים לשימור.
6. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהפסגה

תיאור המיקום:
שכונת בית וגן , פינת רח' ויסברג
קואורדינטה Y 217/375
קואורדינטה X 630/650
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30166חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3802. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים11/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/05/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/03/2010
החלטה בדיון באישור תכנית07/02/2010
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3530. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים23/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה17/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/11/2007
קבלת תכנית30/01/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה