הוספת יח"ד שלישית בחלקות א' - נחלות. שינוי הוראות בינוי לגבי מיקום בתי המגורים

תוכנית בר/ 20/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת יח"ד שלישית בחלקות א' - נחלות. שינוי הוראות בינוי לגבי מיקום בתי המגורים
מספר: בר/ 20/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הוספת יחידת דיור שלישית בחלקות א' - נחלות.
ב. קביעת זכויות והוראות בנייה בחלקות א' בנחלות.
ג. שינוי הוראת בינוי לגבי מיקום בתי מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרבניה

תיאור המיקום:
מושב בנייה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4989חלק
4993חלק
5021חלק
5022חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 839. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים21/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2008. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית27/10/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות02/12/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות28/06/2007תאריך פרסום: 28/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5686. עמוד: 3394. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/04/2007
החלטה בדיון בהפקדה01/11/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/12/2003
קבלת תכנית17/12/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה