הוספת מגרש במושב זרעית

תוכנית ג/ 14950

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת מגרש במושב זרעית
מספר: ג/ 14950
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הוספת מגרש מגורים במושב זרעית

עיקרי התכנית:
הוספת מגרש מגורים במושב זרעית
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע
קביעת הוראות בניה
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדר'
קביעת הנחיות סביבתיות
קביעת הנחיות לפיתוח תשתיות הנדסיות
שינוי יעוד קרקע משטח פרטי פתוח ושטח ציבורי משולב ספורט לשטח מגורים,שטח
פרטי פתוח ושטח ציבורי משולב ספורט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףכפר רוזנוולד (זרעית)

תיאור המיקום:
מושב זרעית

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19859חלק6, 13-16
19860חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10851זרעית - שינוי לג / 4144שינוי
תוכניתג/ 4144מושב זרעיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים18/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 17/08/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/08/2006תאריך פרסום: 09/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5563. עמוד: 4565. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית18/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות17/08/2005תאריך פרסום: 17/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5427. עמוד: 3846. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/07/2005
פרסום להפקדה בעיתונים24/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/06/2005
החלטה בדיון בוולק"ח18/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה23/02/2005
קבלת תכנית31/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/08/2004