הוספת מגרש לאזור מגורים א' משק מס' 40 חלקה 8 מושב סגולה

תוכנית 6/ 03/ 163/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת מגרש לאזור מגורים א' משק מס' 40 חלקה 8 מושב סגולה
מספר: 6/ 03/ 163/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת מגרש המיועד לאזור מגורים א' על ידי שינויים
ביעוד קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבסגולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2973חלק7-876
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/06/2001תאריך פרסום: 12/06/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4993. עמוד: 2958. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים25/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/05/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית19/02/2001
פרסום להפקדה ברשומות17/12/2000תאריך פרסום: 17/12/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4944. עמוד: 932. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/11/2000
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2000תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/11/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2000
קבלת תכנית30/05/1999