הוספת מגרש מס' 326, כרם מהר"ל

תוכנית חכ/ 4/ יג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת מגרש מס' 326, כרם מהר"ל
מספר: חכ/ 4/ יג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הוספת מגרש מס' 326

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלכרם מהר"ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12046חלק
12047חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 4/ חשכונות חדשות במושב כרם מהר"ל.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו18/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה14/01/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
קבלת תכנית24/12/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200701118/09/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200400114/01/2004