הוספת מקומות חנייה, הוספת קומות ויח"ד חדשות. רח' אהליאב 39.41.39 שכ' רוממה

תוכנית 8327

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת מקומות חנייה, הוספת קומות ויח"ד חדשות. רח' אהליאב 39.41.39 שכ' רוממה
מספר: 8327
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 2 מיוחד לאזור מגורי מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספת בניה בבנינים שברח' אהליאב 39, 41, 43, בהתאם למפורט להלן ובהתאם לנספחי בינוי ופיתוח:
1.קביעת בינוי להרחבת קומת מרתף בבניינים הקיימים ברח' אהליאב 39,41, 43 (בנינים מס' 1,3,5,) לשם תוספת חניה ומחסנים.
2. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל כל אחד מהבנינים הקיימים ברח' אהליאב 39, 41, 43 (בנינים מס' 1,3,5,) לשם תוספת 8 יח"ד חדשות בכל בניין.
ג. קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבניה כאמור.
ד. הגדלת שטחי הבניה המירביים לבנינים נשוא התוכנית.
ה. הגדלת מס' הקומות המירבי בבנינים 1,3 ו 5 מ- 5 קומות ל -7 קומות, מעל קומת החניה.
ו. הגדלת מס' יח"ד המירבי בכל אחד מהבנינים הקימים ברח' אהליאב 39, 41, 43 מ 95 יח"ד ל 119 יחידות דיור.
ז. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאהליאב

תיאור המיקום:
שכ' רוממה,
שטח בין קואורדינטות אורך 219/725 - 219/800
לבין קואורדינטות רוחב 633/550 - 633/375
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30236חלק116-118
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3767תכנון מתחם מגורים ברוממהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2005תאריך פרסום: 31/08/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5432. עמוד: 3984. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים22/07/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/07/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו22/06/2005
החלטה בדיון באישור תכנית05/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות27/01/2005תאריך פרסום: 27/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5361. עמוד: 1184. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/12/2004
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 25/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2004. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/11/2004
החלטה בדיון בהפקדה08/06/2003
קבלת תכנית27/01/2003