הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב

תוכנית ג/ 18669

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב
מספר: ג/ 18669
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שטח למבני משק עליו יחולו הוראות ג/ 12140 שבתוקף

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד קרקע מחקלאי למבני משק בתחום הקו הכחול שי הישוב
- עדכון הוראות בינוי של תכנית ג/ 12140 בנוגע למבני המשק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלהיוגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11472חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12140מושב היוגב - הוראות בניהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף16/03/2010
קבלת תכנית31/01/2010