הוספת שימוש מסחרי לאזור מגורים, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 15275

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת שימוש מסחרי לאזור מגורים, בסמת טבעון
מספר: ג/ 15275
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק26-100187-192, 198, 200, 386, 388
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף20/04/2005
קבלת תכנית03/02/2005