הוספת שימושי שרותי דרך לאזור תעשיה מאושר, עפולה

תוכנית ג/ 9105

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת שימושי שרותי דרך לאזור תעשיה מאושר, עפולה
מספר: ג/ 9105
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שימושים מותרים לאזור תעשיה 8מלאכה קיים על
מנת לאפשר הקמת תחנת דלק על כל ניספחיה, שרותי
מסחר מלאכה ותעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה

תיאור המיקום:
ישוב: עפולה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16702חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2004
קבלת תכנית24/01/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200400522/03/2004