הוספת שימושים לשירותי דרך- קבוץ גשר זיו:

תוכנית ג/ 13967

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוספת שימושים לשירותי דרך- קבוץ גשר זיו:
מספר: ג/ 13967
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לתחנת תדלוק לשטח לשרותי דרך לצורך הוספת שטחי בניה למתן שרותים לעוברי אורח ומשתמשי תחנת התדלוק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרגשר הזיוגשר הזיו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19009חלק3, 28
19010חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8051שנוי יעוד לתחנת תידלוק, גשר הזיושינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/01/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית29/07/2004
החלטה בדיון בהפקדה02/02/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/05/2003
קבלת תכנית20/05/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200400629/07/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400402/02/2004