הוספת תכלית מסחר באזור מגורים, שינוי תקנון, סכנין

תוכנית ג/ 16411

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הוספת תכלית מסחר באזור מגורים, שינוי תקנון, סכנין
מספר: ג/ 16411
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הוספת הוראות לתקנון תכנית ג/ 7574 לאיזור תעשייה ולאיזור תעשיה ומגורים מעורב במזרח סכנין, וזאת באמצעות הוספת שימושים מסחריים באזור מלאכה ותעשייה זעירה ובאזורי תעשייה ומגורים מעורב.

עיקרי הוראות התכנית:
הוספת שימושים מסחריים לתכליות של תעשייה ומלאכה זעירה ולתכליות של תעשייה ומגורים מעורב בשטח תכנית ג/ 7574.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק89-92, 95-97, 100-106, 118-128, 13751, 113
19291חלק19-25, 80, 91, 94
19321חלק21-22, 37-48, 83-89, 269
19322חלק4-12, 50-53260
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7574שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למלאכה ותעשיה זעירה , שינוי למתאר, סכנין.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/03/2007
קבלת תכנית12/06/2006