הוספת 2 קומות וגג רעפים. רח' שמעון 9, גאולים

בקשה ועדה מקומית 0345/ 02

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: הוספת 2 קומות וגג רעפים. רח' שמעון 9, גאולים
מספר: 0345/ 02
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםשמשון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30015חלק16
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200400622/06/2004