הוצאת היתר בניגוד לתכנית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים אל/ 05/ 339/ 4

זיהוי ומאפיינים
שם: הוצאת היתר בניגוד לתכנית
מספר: אל/ 05/ 339/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזאלעדאלעדאלעדשמעון הצדיק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5756חלק59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/09/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז200507710/08/2005