הוראה להפסקת שירות לחברת חשמל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 059/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לאישור חיבור לתשתיות
שם: הוראה להפסקת שירות לחברת חשמל
מספר: 059/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
טופס 5

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15339חלק60
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר02/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200701901/05/2007