הוראות בניה באתרים לבניני ציבור

תוכנית חפ/ 229/ ט

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות בניה באתרים לבניני ציבור
מספר: חפ/ 229/ ט
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לקבוע הוראות לבנייה בשטחים המסווגים כאתרים
לבניני ציבור בתחום מרחב התכנון של הועדה המקומית
לתכנון ולבנייה, חיפה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות17/09/2008תאריך פרסום: 17/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5850. עמוד: 4779. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה ברשומות31/12/1984תאריך פרסום: 31/12/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3143. עמוד: 917. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1984
קבלת תכנית14/02/1984
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200800406/02/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200600322/02/2006