הוראות בניה לבריכות שחיה במגרשי מגורים - כוכב יאיר

תוכנית ממ/ 9003

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות בניה לבריכות שחיה במגרשי מגורים - כוכב יאיר
מספר: ממ/ 9003
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בניה לבריכות שחיה במגרשי מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: כוכב יאיר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/07/1992תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1992.
פרסום לאישור ברשומות05/07/1992תאריך פרסום: 05/07/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4022. עמוד: 3801. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים02/04/1992תאריך פרסום בעיתון: 02/04/1992.
פרסום להפקדה ברשומות23/01/1992תאריך פרסום: 23/01/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3966. עמוד: 1901. שנה עברית: התשנב .
החלטה בדיון בהפקדה15/09/1991
קבלת תכנית26/06/1991