הוראות בניה לגגות

תוכנית ח/ 1/ 4/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות בניה לגגות
מספר: ח/ 1/ 4/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות לבניה על גגות בתי מגורים, לרבות בתי מגורים שקומת הקרקע שלהם אינה משמשת למגורים ת

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון

תיאור המיקום:
חולון

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/1986תאריך פרסום: 15/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3358. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה ברשומות17/10/1985תאריך פרסום: 17/10/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3258. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית16/10/1985