הוראות בניה למושב עמקא

תוכנית ג/ 15820

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות בניה למושב עמקא
מספר: ג/ 15820
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להוסיף הוראות בניה וזכויות לפיתוח שימושי הקרקע המוגדרים בתכנית מפורטת לצורכי רישום ג/ 5567 עמקא.

עיקרי ההוראות:
א. קביעת תכליות ושימושים מותרים ליעודי קרקע בתכנית ג/ 5567.
ב. קביעת הוראות בניה: שטח מבנים,גובהם מרווחי בניה,צפיפות,
ג. קביעת הנחיות לביינוי ועיצוב אדריכלי.
ד. קביעת הנחיות סביבתיות.
ה. קביעת תנאים לביצוחע התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעמקהעמקה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18685חלק3, 6-15, 17-18, 21, 2622, 25
18686חלק3-18, 20-222, 19
18687חלק2-14, 16-27, 29-69, 73-7415, 28, 75-76
18688חלק3-4, 6-20
18689חלק4-34, 37-583, 59
18691חלק7, 9
18697חלק13, 15, 32, 35, 39-41
18698חלק3-7
18699חלק4-7, 9-10, 12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5567חלוקת מגרשים מחדש, עמוקהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/04/2010תאריך פרסום: 28/04/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6080. עמוד: 2758. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/2010תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/03/2010. עיתון: כל אל ערב.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה03/02/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/01/2010
החלטה בדיון באישור תכנית03/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4277. שנה עברית: התשסז .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה בעיתונים03/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/10/2005
קבלת תכנית28/09/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה