הוראות חניה.

תוכנית נת/ 400/ 7/ 87

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות חניה.
מספר: נת/ 400/ 7/ 87
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מקומות חניה (על פי תקנות התכנון והבניה-
התקנת מקומות חנייה תשמ"ג 1983).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזנתניהנתניהנתניה

תיאור המיקום:
ישוב: נתניה
כל הגושים והחלקות הנכללים בשטח תכנית מתאר נת / 400
/ 7

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1989תאריך פרסום: 10/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3696. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית17/05/1989
פרסום להפקדה בעיתונים17/04/1989תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1989.
פרסום להפקדה ברשומות09/01/1989תאריך פרסום: 09/01/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3612. עמוד: 1182. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה13/07/1988
קבלת תכנית08/06/1988