הוראות לבניית מחסנים - אופקים- (מספר קודם 23/ מק/ 2007)

תוכנית 23/ 02/ 101/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות לבניית מחסנים - אופקים- (מספר קודם 23/ מק/ 2007)
מספר: 23/ 02/ 101/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. לקבוע הוראות להקמת מחסנים במגרשי מגורים המצויין
בתחום אזור מגורים בצפיפות נמוכה ובינונית לפי תכנית
מיתאר מס' 2/101/02/23.
2. לקבוע קוי בנין, הנחיות לבינוי והקמת מחסנים כאמור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39551חלק1-112
39552חלק1-101
39553חלק1-99
39554חלק1-172
39555חלק1-136
39556חלק1-109
39557חלק1-149
39561חלק1-23
39562חלק
39563חלק1-134
39564חלק
39566חלק1-71
39567חלק
39568חלק1-309
39570חלק1-292
39631חלק
39632חלק
39633חלק1-299
39634חלק1-237
39635חלק1-289
39636חלק1-213
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1839. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2003. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית25/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות27/08/2002תאריך פרסום: 27/08/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5105. עמוד: 3756. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה15/04/2002
קבלת תכנית21/03/2002