הוראות לבניית מרתפים ומחסנים

תוכנית כס/ 1/ 1/ מ

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הוראות לבניית מרתפים ומחסנים
מספר: כס/ 1/ 1/ מ
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות בדבר בניית מרתפים גלריות ומחסנים
בתחום תכנית המתאר כפר סבא

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
כל תחום תכנית המתאר כפר סבא

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/04/1990תאריך פרסום בעיתון: 17/04/1990.
פרסום לאישור ברשומות29/03/1990תאריך פרסום: 29/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3755. עמוד: 2362. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות06/08/1989תאריך פרסום: 06/08/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3685. עמוד: 3797. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/1989תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1989.
קבלת תכנית02/02/1989