הזזת דרך

תוכנית ג/ 12464

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הזזת דרך
מספר: ג/ 12464
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הזזת דרך מס' 43 עפ"י חלוקה מאושרת.

עיקרי התכנית:
הסטה והסדרת דרך מס' 43 עפי חלוקה מאושרת.
שינוי יעודים ממגורים לדרך ומדרך למגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםיפיעיפיע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16873חלק2, 5, 10, 53
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2599. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/02/2006
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/12/2001תאריך פרסום: 10/12/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5038. עמוד: 713. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/11/2001
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2001
קבלת תכנית02/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200313/02/2002