הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה מחדש, בסמת טבעון

תוכנית 10/ מע/ מק/ טב50/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: הזזת תוואי דרך ואיחוד וחלוקה מחדש, בסמת טבעון
מספר: 10/ מע/ מק/ טב50/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. הזזת תוואי דרך להולכי רגל על פי תשריט חלוקה חתום על ידי בית משפט. 2. שינוי קווי בנין על פי מצב קיים ועל פי תשריט.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק16-17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/07/2003תאריך פרסום: 15/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5206. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים02/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. שנה עברית: התשסב .