הזזת תוואי דרך מס' 26, צפונה, והקטנת צש"פ בהתאם. רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: הזזת תוואי דרך מס' 26, צפונה, והקטנת צש"פ בהתאם. רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 22
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי צומת הרחובות "האלון" והיסמין" והתאמתה למצב קיים.

עיקרי התכנית:
הזזת תוואי דרך מס' 26 צפונה, הקטנת שצ"פ בהתאם.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק1944
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2003תאריך פרסום: 30/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5175. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה ברשומות26/03/2002תאריך פרסום: 26/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5063. עמוד: 1767. שנה עברית: התשסב .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200200325/03/2002